До питання числового моделювання аеродинаміки транспортних апаратів поблизу розділу середовищ

Автор(и)

  • Антолій Валентинович Сохацький Університет митної справи та фінансів Інститут транспортних систем та технологій НАН України, Україна

Ключові слова:

аеродинаміка транспортних апаратів, числове моделювання, рівняння Нав’є-Стокса, моделі турбулентності, аеродинамічні характеристики.

Анотація

Створення крилатих транспортних апаратів, що рухаються поблизу розділу середовищ є важливою задачею проектувальників. Вплив близько розміщеної межі розділу середовища на аеродинаміку та динаміку руху є недостатньо вивченим питанням. Наявність  турбулентного середовища та нестабільність кінематичних параметрів  повітряного середовища ускладнюють проблему  забезпечення заданого руху транспортного апарата. Окрім цього математичне моделювання турбулентних течій  залишається однією з найбільш складних проблем механіки рідини та газу. Надійне передбачення характеристик турбулентних потоків, відноситься до  винятково важливої наукової проблеми.  Це пов’язано зі складністю та недостатнім вивченням  турбулентності як фізичного явища. В доповіді розглядаються проблеми  побудова математичної моделі, числового методу, алгоритму розв’язування задачі та розробки програмного забезпечення для дослідження  аеродинамічних характеристик  транспортних засобів, що рухаються поблизу розділу середовищ.   Оцінюються можливості використання осереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є-Стокса з застосуванням  емпіричних моделей турбулентності.  Розроблено методику, алгоритми, та комплекс  програм для розв’язування  задачі аеродинаміки транспортних апаратів, що рухаються поблизу розділу середовищ. Приводяться приклади числового розв’язування з використання персональних електронно-обчислювальних машин. Проведені дослідження показали, що наявність близько розміщеного розділу середовищ  має значний вплив на характеристики течії навколо транспортного засобу.

Посилання

Волков К.Н, Емельянов В.Н. Моделированние крупных вихрей в расчетах турбулентных течений. М.: Физматлит, 2008. 368с.

Гарбарук А. В., Стрелец М.Х., Травин А.К., Шур М.Л. Современные подходы к моделированию турбулентности . СПб. Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 234 с.

Сохацький А. В. Теоретичні основи створення аеродинамічних компонувань перспективних швидкісних транспортних апаратів: дис. доктора технічних наук: 05.07.01. Дніпропетровськ. 2010. 364 с.

Menter F.R. Two-equation eddy-viscocity turbulence models for engineering applications. AIAA Journal. 1994. v. 32, N 8. P. 1598-1605.

Spalart P.R., Allmaras S.R. A one-equations turbulence model for aerodynamic flows. AIAA paper.1992. Vol. 0439. 21p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

Сохацький, . А. В. (2023). До питання числового моделювання аеродинаміки транспортних апаратів поблизу розділу середовищ. Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 2(27). вилучено із https://confproc.pgm.kpi.ua/article/view/281952