Редакційний штат

Редактор

Ночніченко Ігор Вікторович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Редактори Розділів

Олександр Федорович Луговський, Націона́льний техні́чний університе́т Украї́ни «Ки́ївський політехні́чний інститу́т», Ukraine

Олег Михайлович Яхно, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine