Про журнал

Галузь та проблематика

Під час роботи конференції Ви маєте можливість прийняти участь у обговоренні проблем та перспектив розвитку вищої інженерної освіти в Україні та ознайомитися з новітніми досягненнями в галузі технічної гідромеханіки, гідропневмопривода та систем  мехатроніки, гідравлічних і пневматичних машин, гідропередач, автоматизованих логістичних систем.

В ході роботи секцій проводиться презентації і виставки досягнень наукових колективів. Обговорюються питання розширення інформаційного простору, інтеграції наукових шкіл технічних університетів та інститутів НАН України, розвитку науки і промисловості.

Процес рецензування

Для прийняття рішення щодо внесення доповіді у програму конференції необхідно зареєструватися на сайті конференції http://conf.pgm.kpi.ua

Матеріали конференції, виконані відповідно вимогам конференції, потрібно надіслати до оргкомітету через систему Наукова періодика.

Автор надає до редакційної колегії матеріали, які відповідають вимогам політики конференції. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх авторам.

Для всіх матеріалів, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності, джерела та частку збігу тексту.
Редакція журналу в своїй робіті використовує систему Unicheck на перевірку роботи на оригінальність та плагіат.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається головою огркомітету, а за необхідності — засіданням оргкомітету в цілому.

Політика відкритого доступу

Ця конференція практикує політику  «відкритого доступу»

Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі її безкоштовну доступність в загальнодоступному Інтернеті, що дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати,  друкувати, шукати або посилатися на повні тексти цих статей, сканувати їх для індексування, передавати їх як дані в програмне забезпечення або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, відмінних від тих, які невіддільні від доступу до самого Інтернету. Єдине обмеження на відтворення і поширення і єдину роль в авторському праві в цій галузі має полягати в тому, щоб дати авторам можливість контролювати цілісність їх роботи і право на належне визнання і процитовані.

Відповідно до тексту Будапештської Ініціативи «Відкритого
доступу» http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations

Оригінальність роботи та плагіат

Редакція використовує систему Unicheck для перевірки можливих спроб незаконних запозичень.

Мова

Мова публікації – англійська та українська.

Критерії рукописів

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ бере на розгляд для публікації  матеріали з розумінням, що цей рукопис не був опублікован раніше в формі друку або електронно, і не розглядається в будь який інший редакції або конференції.

Процес перегляду подання

Автор надає до організаційного комітету матеріали доповіді, які відповідають вимогам  та правилам підготовки доповіді до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється авторам.

Зареєстровані рукописи надсилаються незалежним експертам для проведення наукової оцінки. Надіслані статті приймаються до публікації після позитивного висновку незалежних експертів.

Періодичність публікації

Матеріали виходять один раз на рік по результатам роботи однойменної конференції.

Конфлікти інтересів

Організаційний комітет керується Положенням про відмову у публікації доповідей (Committee on Publication Ethics, COPE), коли йде мова про відхилення доповіді або коригування вже надрукованої роботи. Неопубліковані матеріали у статті, яку прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах. Рекламування, передрукування та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку. Організаційний комітет зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих доповідей. Організаційний комітет  зобов’язується співпрацювати та взаємодіяти з потенціальними та реальними авторами, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їх запитання