Дисипативні процеси та їх основні характеристики при розгляді механічних систем

Автор(и)

  • Ігор Вікторович Ночніченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Олег Михайлович Яхно Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ключові слова:

демпфер; вібрація; перетворення енергії; дисипація

Анотація

Термін служби гідравлічних демпферів скорочується в основному внаслідок термічної втоми, що обумовлено постійною вібрацією. В статі розглянуто процес переносу енергії в системі гасіння коливань. Представлені схеми взаємодії системи з позиції переносу та трансформації енергії. Встановлено, що рух рідини у гідравлічних каліброваних дроселях при певних умовах породжує кавітаційні явища, при яких відбувається суттєва зміна енергетичного балансу, яка може становити 80% від повної енергії в системі.

Посилання

Кафаров В. В. Основы массопередачи: системы газ - жидкость, пар - жидкость, жидкость – жидкость/ В. В. Кафаров. – М.: Высшая школа, 1979. – 440 с.

Левич В. Г. Физико-химическая гидродинамика. — Изд. 2-е, дополненное и переработанное. — М.: ГИФМЛ, 1959. — 700 с.

Дербаремдикер А.Д. Гидравлические амортизаторы автомобилей. М.: Машиностроение, 1969. — 236 с.

Bird, R.B., Stewart, W.E. and Lightfoot, E.N. (August 2001). Transport Phenomena (Second ed.). John Wiley & Sons.

I. Nochnichenko and O. Uzunov, “Characteristics of throttles in hydraulic shock absorber considering temperature changes of fluid”, Mech. Adv. Technol., vol. 2, no. 80, pp. 39—44, 2017. doi: 10.20535/2521-1943.2017.80.109169.

I. Nochnichenko, O. Jakhno, I. Liberatskyi (2019) The character of the transfer phenomenon in the work processes of the hydraulic damper // International scientific conference proceedings «Unitech 2019», 16-17 November, 2019. – Gabrovo, Bulgaria,. – P. 273 – 277.

An, C. G., Cao, Y., & Zhang, J. W. (2018). Cavitation and noise analysis of throttle hole in double cylinder hydraulic shock absorber. Journal of Shanghai Jiaotong University, 52(3), 297–304.

Faraj, R., Holnickiszulc, J., & Knap, L. (2016). Adaptive inertial shock-absorber. Smart Materials & Structures, 25(3), 035031. doi: 10.1088/0964-1726/25/3/035031.

Jiang Haobin, Yang LiuQuan, Chen Long, “Simulation and Testing of Damping Characteristics of Hydraulic Shock Absorber for Front Macpherson Suspension”, Automotive Engineering, 2007, 11, pp. 970-974.

Zhao Liang, Wen GuiLin, Han Xu, “An Investigation into the Optimal Control of Vehicle Semi-active Suspension Based on Magnetorheological Damper”, Automotive Engineering, Beijing, 2008, 6, pp. 1-6.

Ночніченко І.В., Яхно О.М. Інформаційно-енергетичний підхід до вирішення задач гідродинаміки та механотроніки в процесах переносу енергії/ Mechanics and Advanced Technologies #3 (87), 2019. – стр.38-48. doi: 10.20535/2521-1943.2020.88.195505.

Яхно, О. М. Ексергійний аналіз та метод варіаційних нерівностей в деяких задачах гідромеханіки / О.М. Яхно, О. С.Мачуга // Вісник НТУУ «КПІ». Серія машинобудування. 2016.- №3 (78), – С. 19 – 25, DOI:http://dx.doi.org/10.20535/2305‐9001.2016.78.73382.

Шорин С . Н . Теплопередача . - М . : Высшая школа, 1964 . - 490 с.

Ферми, Энрико. Термодинамика = Thermodynamics : пер. с англ. / Энрико Ферми ; Отв.ред., предисл. Моисей Исаакович Каганов ; Пер. Б.А. Вайсман . – 2-е изд., стер . – Харьков : Издательство ХГУ, 1973 . – 136 с.

Седов, Л. И. Виды энергии и их трансформации / Л. И. Седов // Прикладная математика и механика. - 1981. - Вып. 6,т. 45. - С. 964 – 984.

Х. Экснер, Р. Фрейтаг, Р. Ланг Гидропривод основы и компоненты Учебный курс по гидравлике, Кемп Х.(редактор) том 1. –Германия : Издательство Бош Рексрот, 2003 . – 322 с.

Ночніченко І.В., Яхно О.М. Застосування явища переносу та інформаційної ентропії до аналізу поведінки магнітореологічного демпфера / Наукові вісті НТУУ «КПІ»: науково-технічний журнал № 4 (120)’2018. – стр.54-62. doi: 10.20535/1810-0546.2018.4.141241.

Рейнер М. Реология. М.: Наука, 1965. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

Ночніченко, І. В., & Яхно, . О. М. (2023). Дисипативні процеси та їх основні характеристики при розгляді механічних систем. Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 2(27), 18–22. вилучено із https://confproc.pgm.kpi.ua/article/view/281939