Вплив конструктивних особливостей вихрової камери торцевого типу на характеристики вихідного потоку

Автор(и)

  • Володимир Миколайович Турик Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Україна
  • Віктор Олександрович Кочін Інститут гідромеханіки НАН України, Україна
  • Володимир Васильович Мороз старший науковий співробітник, в.о. зав. Відділу інформаційних систем в гідроаеромеханіці та екології, Україна
  • Дмитро Євгенович Мілюков ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, Україна

Ключові слова:

вихрова камера; термоанемометр; вихрова структура; керування; профіль швидкості; інтенсивність пульсацій; частотний спектр.

Анотація

Вперше досліджено вплив місця розташування глухого торця вихрової камери циліндричного поперечного перерізу відносно вхідного сопла з тангенціальною проточною частиною на структуру повітряного потоку на виході з камери. Експериментально перевірено можливість використання упорядкованої сукупності квазістійких вихрових утворень в тупиковій зоні камери як керувального фактору дії на параметри вихідного потоку. З цією метою досліджено кінематичні характеристики течії щодо двох граничних варіантів конструкцій: камери з видовженою тупиковою частиною і камери з гранично коротким розташуванням глухого торця в діапазоні чисел Рейнольдса за параметрами сопла Re  47080–86530. Статистичною обробкою часових рядів отримано та проаналізовано такі інтегральні характеристики вихідного потоку, як профілі усереднених за часом трансверсальної та осьової проекцій швидкості, а також величин  відносної інтенсивності пульсацій відповідних складових швидкості. Аналізуються частотні спектри щодо характерних точок вихідного перерізу вихрової камери.

Посилання

Халатов А. А., Авраменко А. А., Шевчук И. В. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил: в 4 т. Киев: Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, 2000. Т. 3: Закрученные потоки. 474 с.

Формирование турбулентности в сдвиговых течениях: монография / Л. Ф. Козлов, А. И. Цыганюк, В. В. Бабенко и др. Киев: Наук. думка, 1985. 284 с.

Гупта А., Лилли Д., Сайред Н. Закрученные потоки: монография; пер. с англ. В. И. Васильева [и др.] под. ред. С. Ю. Крашенинникова. Москва: Мир, 1987. 588 с.

Идельчик И. Е. Аэрогидродинамика технологических аппаратов: монография.Москва: Машиностроение, 1983. 351 с.

Идельчик И. Е. Справочник по rидравлическим сопротивлениям; под ред. М. О. Штейнберrа. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Машиностроение, 1997. 672 c.

Ханжонков В. И., Давыденко Н. И. Сопротивление боковых отверстий концевого участка трубопровода. «Пром. аэродинамика»: сб. стат. ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского: Воздухопроводы. Москва: Гос. изд. оборон. пром., 1959. №15. С. 38–46.

Бабенко В. В., Турик В. Н. Макет вихревых структур при течении потока в вихревой камере. Прикладна гідромеханіка. 2008. Т. 10 (82), № 3. С. 3–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-14

Як цитувати

Турик, . В. М., Кочін, . В. О., Мороз, В. В., & Мілюков, Д. Є. (2023). Вплив конструктивних особливостей вихрової камери торцевого типу на характеристики вихідного потоку. Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 2(27). вилучено із https://confproc.pgm.kpi.ua/article/view/281934