Панченко, Анатолій Іванович, Анжела Волошина, і С. Пастушенко. «Вплив зміни діаметрального зазору на вихідні характеристики планетарних гідромоторів». Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» 2, no. 27 (Червень 14, 2023): 88–91. дата звернення Червень 25, 2024. https://confproc.pgm.kpi.ua/article/view/281969.