Стась, С. В. «Визначення сили розтягу напірного пожежного рукава при транспортуванні води». Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», т. 2, вип. 27, Червень 2023, с. 40-43, https://confproc.pgm.kpi.ua/article/view/281948.