Стась, С. В. (2023) «Визначення сили розтягу напірного пожежного рукава при транспортуванні води», Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 2(27), с. 40–43. доступний у: https://confproc.pgm.kpi.ua/article/view/281948 (дата звернення: 14Червень2024).