Панченко, Анатолій Іванович, Анжела Волошина, і С. Пастушенко. 2023. «Вплив зміни діаметрального зазору на вихідні характеристики планетарних гідромоторів». Матеріали науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» 2 (27):88-91. https://confproc.pgm.kpi.ua/article/view/281969.