(1)
Стась, С. В. Визначення сили розтягу напірного пожежного рукава при транспортуванні води. ПГМ 2023, 2, 40-43.